MODERNISTYCZNY OGRÓD FUNKCJONALNY

Opis: Nowoczesne zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem mnogości rozwiązań rekreacyjno-wypoczynkowych.

Data: Lipiec 2022

Miejsce: Kraków, woj. małopolskie