OBIEKT SANATORYJNY

Opis: Zagospodarowanie przestrzeni przy sanatorium.

Data: Wrzesień 2023

Miejsce: x, woj. x