REWITALIZACJA BULWARU I PARKU W PONIATOWEJ

Opis: Rewitalizacja opiera się o wymianę oświetlenia, ławek, koszy na śmieci oraz wpisanie w zastaną tkankę kluczowych punktów – tężni solankowych oraz bulwaru.

Data: luty 2022

Miejsce: Poniatowa, woj. lubelskie